Επισήμανση...

1. Οι προτάσεις μας (μονές, δελτία ή συστήματα) σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν υπόδειξη παιχνιδιού.
2. Όλες οι προτάσεις μας θεωρούνται ως μονές και ανεξάρτητες από τα δελτία στα οποία συμμετέχουν.
3. Η τελική επιλογή είναι αποκλειστικά προσωπική, και στην κρίση του κάθε αναγνώστη.

4. Όλες οι αναφερόμενες αποδόσεις είναι ενδεικτικές.
Σας ευχαριστούμε όλους για την προτίμησή σας και σας υποσχόμαστε πολλά ταμεία ακόμα!